Hieronder volgt de agenda van de vergadering van 18 mei:

 1. Vaststellingen van de agenda
 2. Vaststelling notulen vorige ALV (24 november 2021)
 3. Mededelingen en oproepen uit het bestuur:
  - Voordracht Eline van Marle - van der Laan als algemeen bestuurslid
  - Voordracht Jochem van Abel als secretaris
  - verzoek om aanmelding voor kascommissie voor de beoordeling van de jaarcijfers
     van 2021
  - Opvolging Rob Eilerts als penningmeester
 4. Ledenraadpleging deelname coalitie raadsperiode 2022-20226
 5. Afscheid van wethouder Bart de Leede
 6. Rondvraag
 7. Borrel