Beste GroenLinkser,

Wat hebben we een mooie verkiezingsuitslag behaald in Vlaardingen. Veel mensen hebben gekozen voor een groen, eerlijk en sociaal Vlaardingen. Met 10,1% van de stemmen en 4 zetels zijn we de tweede partij van onze stad geworden. Ons beste resultaat ooit in Vlaardingen. We kunnen dus aan de slag de komende jaren!

Met een enthousiast team hebben we de afgelopen weken campagne gevoerd om ons groene en sociale geluid te laten horen: Er zijn vele gesprekken gevoerd met mensen in de stad. Er zijn vele maatschappelijke organisaties bezocht en flyers uitgedeeld. Ik ben dan ook super trots op alle vrijwilligers die zich keihard hebben ingezet voor de campagne. Dankzij hen kunnen we ons de komende vier jaar inzetten om van Vlaardingen een groen thuis voor iedereen te maken.

Hoe ziet de fractie er de komende jaren uit?
Op maandag 21 maart was de eerste vergadering van de nieuwe fractie. We hebben een aantal zaken formeel besloten als fractie. Uit de officiële bekendmaking van de verkiezingsuitslag bleek dat Yasmine Bouchrit met voorkeurstemmen gekozen is als raadslid. Dit betekent dat ze als nummer 4 in de raad komt. Lukas Muller zal zich daarom de komende jaren als fractieondersteuner inzetten.

Ik (Neill) heb de eer te zijn gekozen als fractievoorzitter. Vervolgens heeft de fractie unaniem Lianne van Kalken voorgedragen als onze kandidaat wethouder.

De fractie ziet er hierdoor als volgt uit:

  1. Neill Voorburg (fractievoorzitter)
  2. Esther van Wieringen
  3. Umit Gulseren
  4. Yasmine Bouchrit
  5. Lukas Muller (fractieondersteuner)

Ik heb ontzettend veel vertrouwen in dit team en veel zin om de komende jaren vol aan de bak te gaan voor een groen, eerlijk en sociaal Vlaardingen!

Neill Voorburg - nu fractievoorzitter van GroenLinks Vlaardingen

GroenLinks in het college?
Het proces om een nieuw college te vormen is inmiddels ingezet. Op initiatief van de grootste partij (VVD) beginnen op vrijdag 25 maart de verkennende gesprekken onder leiding van Ivo Opstelten. Alle partijen worden bevraagd over wat zij wenselijk vinden voor Vlaardingen en welke partijen zij het liefst in een college zien. Ook wordt er gesproken over de vorm van het coalitieakkoord.
Deze verkenning leidt tot een advies dat als input dient voor het duidingsdebat van de nieuwe gemeenteraad op 31 maart.
Lianne en ik zullen het gesprek met Opstelten voeren.

Naar aanleiding van het duidingsdebat van volgende week zal ik jullie een verdere update geven over de stand van zaken en hoe we als GroenLinks verder gaan.

Mocht je in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen!

Met hartelijke groet,
Neill Voorburg.