“ Het zal een triest gezicht zijn om de boot te zien vertrekken. ”
Vluchtelingenboot in Vlaardingen - februari 2022

Beste leden,

Vluchtelingen op de boot aan de Oosthavenkade moeten vertrekken

Zoals jullie waarschijnlijk hebben vernomen moet de boot aan de Oosthavenkade, waarop vluchtelingen gehuisvest zijn, donderdag 17 februari vertrekken. Voor de vluchtelingen zijn passende opvanglocaties gevonden. Tot dit besluit is het college van burgemeester en wethouders gisteren gekomen.

Wethouders Bart de Leede (GroenLinks) en Jacky Silos (CDA) hebben echter laten aantekenen, met een zogenaamde “dubbele aantekening”, niet ingestemd te hebben met dit besluit. In een uitzending van Radio Rijnmond op dinsdag 15 februari heeft Bart zijn visie uiteengezet. De betreffende uitzending is op dit moment nog niet terug te luisteren. Wel is een bericht op de site te lezen: vluchtelingenboot Vlaardingen vanaf donderdag weg.

We zetten de gang van zaken nog even op een rijtje. Op donderdag 3 februari heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten dat de boot binnen twee weken weg moest. In desbetreffende motie werd niet gesproken over mogelijkheden voor opvang van de vluchtelingen op de boot na die twee weken. Het rijk had juridisch gezien een fout gemaakt, waardoor Vlaardingen  niet verplicht meer was om onderdak te bieden, aldus de indieners van de motie. De fractie heeft zich tijdens en na de vergadering sterk gekeerd tegen deze manier van omgaan met mensen. Voor haar standpunt zie het bericht op de website: klik hier om naar dit bericht te gaan.

Fractie, wethouder en bestuur hebben vervolgens druk met elkaar overlegd om de juiste koers te bepalen. Gedurende die periode was het moeilijk om iets naar buiten te communiceren. Bart was nog in overleg binnen het college, fractievoorzitter Lianne van Kalken had overleg met de fractievoorzitters binnen de coalitie. Omdat de uitkomst van de besprekingen onduidelijk bleef, zou elk bericht van bestuur of fractie naar buiten voorbarig zijn.

Steunbetuiging op de Oosthavenkade

In de middag van maandag 14 februari zijn bestuursleden en fractieleden van GroenLinks aanwezig geweest bij de demonstratie bij de asielboot. Diverse sleutelfiguren uit het culturele en maatschappelijke veld in Vlaardingen hadden opgeroepen tot een steunbetuiging voor de vluchtelingen.

Het was mooi om zoveel Vlaardingers in een saamhorige sfeer te zien optrekken tegen dit onrecht. Er waren meerdere sprekers, waaronder ook van politieke partijen. Jan Robberegt heeft namens GroenLinks het woord gevoerd.

Support voor vluchtelingenboot in Vlaardingen - februari 2022

En nu ...

Het zal een triest gezicht zijn om de boot te zien vertrekken.

Het laatste woord over deze kwestie zal nog niet gezegd zijn. Want hoe sommige partijen en raad en college met deze kwestie zijn omgegaan verdient geen schoonheidsprijs.

Voor de wethouder zijn het moeilijke dagen geweest. Er zijn momenten geweest dat uit het college stappen op tafel kwam, in de besprekingen tussen wethouder, fractie en bestuur. Maar uiteindelijk leek het verstandig binnen het college te blijven. Op die manier kon Bart nog, samen met wethouder Jacky Silos, de beste omstandigheden creëren voor als het moment daar zou zijn voor de vluchtelingen om te vertrekken.

De fractie zag raad en college rare sprongen maken de afgelopen weken en kon alleen maar aan haar eigen standpunt blijven vasthouden.

Dit zijn de momenten waarin GroenLinkser zijn er het meest toe doet. Als puntje bij paaltje komt, als het om beslissingen gaat die direct het lot van mensen beïnvloeden. 

Het bestuur prijst de fractie en wethouder voor de weloverwogen keuzes, het behouden van de juiste koers, alles in het belang van het welzijn, nu én in de toekomst, van de mensen die op dit moment het meest in nood verkeren. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van GroenLinks Vlaardingen,
Milo Broekmans, Jan Robberegt, Jochem van Abel, Rob Eilerts, Arie Redert.