De overheid blijkt niet in staat om adequate opvang voor asielzoekers te organiseren. Het Rijk heeft noch het voortschrijdend inzicht, noch de vooruitziende blik om te zorgen dat er in tijden van nood buffers zijn voor de opvang van mensen. Hierdoor werd er begin november een beroep gedaan op de gemeente Vlaardingen om asielzoekers te huisvesten. Vlaardingen gaf hieraan gehoor door tijdelijk 70 mensen op een boot op te vangen. De boot zou hier 8 weken blijven liggen, deze termijn bleek echter onrealistisch. Voormalig staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) verplichtte daarom gemeenten middels een “aanwijzing” om de vluchtelingen langer op te vangen. Inmiddels blijkt dat voor deze aanwijzing geen juridische grondslag bestaat.

Om de druk op het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te verlichten en hen meer tijd te gunnen om de opvang beter en menswaardiger te organiseren, vroeg het Rijk opnieuw om een verlenging van opvang in Vlaardingen tot 8 mei. En over deze vraag ging de gemeenteraad met elkaar in debat.

Door lokaal rechtse partijen werd een motie ingediend om de mensen binnen twee weken weg te sturen. Zonder plan, zonder alternatief en zonder perspectief. Een motie die falend overheidsbeleid en verkeerde procedures afwentelt op de mensen op de boot. Daarbij werden incidenten op de boot, die te maken hebben met het overtreden van de huisregels, gebruikt als stok om mee te slaan. Volgens toelichting van de burgemeester ging het voornamelijk om zaken als roken aan boord, het niet houden aan de COVID-maatregelen en soms een opstootje. Deze incidenten werden echter geframed als hevige overlast voor Vlaardingen. De indieners van de motie hielden er geen rekening mee dat tegen de ‘overtreders’ adequaat is opgetreden en deze mensen inmiddels van boord zijn gehaald. De mensen die door hen worden weggestuurd zijn dus de mensen die zich wel aan de regels hielden.

GroenLinks vindt de manier waarop sommige partijen de vluchtelingen weg zet, alsof het geen mensen zijn, beschamend en Vlaardingen onwaardig. Procedures zijn voor deze partijen belangrijker dan mensen.
De motie om de boot weg te sturen werd met 19 stemmen “voor” aangenomen: ONS.VLD, Leefbaar VLD, Fractie Kerkhof (Voormalig SP), VVD, AOV, Fractie Boers, en BVV (met uitzondering van Ben Trooster) stemden namelijk voor deze motie.

Omdat het een collegebevoegdheid betreft zal aanstaande dinsdag in het college besproken worden of de motie wordt uitgevoerd. GroenLinks zal ook in het college pleiten voor het laten liggen van de boot.