Vorige week, donderdag 12 november, is de jaarlijkse begroting met grote meerderheid door de Vlaardingse gemeenteraad aangenomen. Hierin is ook een bezuiniging opgenomen op het beheer van de Heemtuin door de gemeente. Er is echter afgelopen donderdag óók een motie aangenomen om de biodiversiteit die de heemtuin rijk is te behouden en om ook de educatieve functie overeind te houden.

De bezuiniging richt zich op het beheer, deze wordt nu door de gemeente gefinancierd. De bezuiniging zou in 2022 van kracht gaan. Over deze bezuiniging zijn (terechte) zorgen vanuit verschillende groene organisaties zoals Team Klavertje4 en Stichting Boombehoud. De huidige beheerder heeft namelijk zeer veel kennis van zaken omtrent de aanwezige inheemse flora en fauna. Zijn vertrek zou veel expertise verloren doen gaan. De groene organisaties zien ook mogelijkheden om zelf meer inkomsten te genereren. Zij hebben al vaker geprobeerd om minder afhankelijk van de gemeente te worden: ongeveer 6 jaar geleden hebben zij hierover al een voorstel ingediend bij de gemeente (ten tijde van de vorige bezuinigingsvoorstellen). Hier is destijds niks mee gedaan.
Ook nu weer doen deze organisaties een beroep op de gemeente om met hen in gesprek te gaan en de mogelijkheden in kaart te brengen. Door zelf geld te genereren worden ze immers minder gevoelig voor eventuele bezuinigingen.

 
Motie GroenLinks
Voor GroenLinks staat de ecologische waarde van de Heemtuin voorop, de biodiversiteit moet blijvend gewaarborgd worden. Daarom hebben we een motie ingediend met daarin de opdracht om samen met de groene organisaties een plan op te stellen die ervoor zorgt dat de biodiversiteit ook voor de toekomst veilig gesteld wordt. Gelukkig staat een meerderheid van de gemeenteraad achter de Heemtuin en kon de motie afgelopen donderdag op brede steun rekenen.

Het eerder door de groene organisaties ingediende voorstel om zelf inkomsten te genereren zou prima als blauwdruk kunnen dienen voor het nieuwe plan. Zo zou er een vergoeding gevraagd kunnen worden aan onderwijsinstellingen wanneer ze gebruik maken van het educatie programma (iets wat UN1EK al doet). In de aanwezige blokhut kan thee geschonken worden en ter ondersteuning zou meer gebruik gemaakt kunnen worden van vrijwilligers. Ook kan gedacht worden aan een uitbreiding met een voedselboslocatie aan de rand van de Heemtuin, en het Voedselbos Vlaardingen beschikt naast veel kennis ook over veel vrijwilligers.

Al met al zijn er verschillende mogelijkheden om het goede beheer van de Heemtuin overeind te houden en tegelijkertijd financieel minder afhankelijk te worden van de gemeente.

De gesprekken hierover tussen gemeente en de organisaties zijn inmiddels gestart. Bij de kadernota in het voorjaar moet het plan aan de raad gepresenteerd worden, het uitgangspunt hierin is behoud van biodiversiteit en educatie. De financiële gevolgen hiervan moeten eveneens aan de raad voorgelegd worden. Maar vergis je niet: voor GroenLinks geldt dat we alleen instemmen met een plan dat de goedkeuring van de groene organisaties kan wegdragen en daadwerkelijk de biodiversiteit voor de toekomst behoudt. Want zoals eerder gezegd: “Als de IJsvogel eenmaal gevlogen is komt deze niet zomaar weer terug”.