De Heemtuin is een waardevolle groene oase binnen de Westwijk. De Heemtuin huisvest een unieke biodiversiteit en speelt een belangrijke rol binnen natuur- en milieueducatie in Vlaardingen. Het is een mooie plek waar kinderen, volwassenen en ouderen kunnen genieten van inheemse flora en fauna.

GroenLinks vindt dan ook dat de bezuiniging de groene functie van de Heemtuin niet mag schaden, haar biodiversiteit in tact moet blijven en ze haar educatieve rol moet behouden.

De voorgestelde bezuiniging op de Heemtuin richt zich op het beheer vanuit de gemeente en staat vanaf januari 2022 in de boeken. Er is dan ook nog tijd om goede toekomstplannen te ontwikkelen.

GroenLinks roept het college dan ook op om samen met verschillende groene organisaties in Vlaardingen te onderzoeken hoe de Heemtuin ook na 2021 haar biodiversiteit en educatieve rol blijvend kan behouden. De resultaten hiervan en de financiële gevolgen moeten dan inzichtelijk gemaakt worden bij de kadernota komend voorjaar. Met deze oproep zal GroenLinks een motie indienen bij de behandeling van de begroting op 12 november.

Raadslid Neill Voorburg:
“De Heemtuin moet hoogwaardig groen blijven. In tegenstelling tot de gevolgen van andere bezuinigingen is een verlies aan biodiversiteit vaak onherroepelijk. Als de IJsvogel eenmaal gevlogen is komt deze niet meer terug, ook niet wanneer de financiële situatie weer op orde is. We geven daarom randvoorwaarden mee aan het college.”