Het gasveld “Pernis-West” ligt voor een groot deel onder oostelijk Vlaardingen. De gaswinning in dit veld wordt tot 2031 verlengd. Door deze gaswinning neemt de kans op bodemdaling en bevingen toe. Uit het rapport van staatstoezicht op de mijnbouw blijkt dat voor Pernis-West de kans op bevingen 19% is, met een maximum van 4 op de schaal van richter. In het wingebied wonen duizenden mensen, hun belangen moeten volgens GroenLinks voorop staan. Tot op heden bagatelliseren het Ministerie van Economische Zaken en de NAM vakkundig hun risico’s.

“ Neill Voorburg: Het is onbegrijpelijk dat de gaswinning wordt verlengd na alles wat er in Groningen is gebeurd. Het gas wordt niet eens gebruikt voor huishoudens, maar voor de industrie. ”

Bodemdaling
De bodem onder Pernis is de afgelopen jaren met maar liefst 8 centimeter gezakt. Dit is zeer waarschijnlijk te wijten aan de gasboringen. Er zijn namelijk maar twee plekken in Nederland waar de grond de afgelopen jaren met meer dan 8cm is gedaald: Groningen en Pernis. Bij de nieuwe boringen stelt de NAM dat er maximaal 2 cm verzakkingen mogen plaatsvinden, als dit wordt overschreden, zullen zij stoppen met boren. Die 2 cm zijn echter allang overschreden, als de vorige gasboorperiode in acht wordt genomen.
Staatstoezicht op de Mijnen meldt trouwens ook dat de maximale restboringen qua volume verder gaan dan het volume in de oorspronkelijk afgesproken vergunningen. Hierdoor bestaat volgens GroenLinks het risico dat de bodemdaling buiten de toegestane ruimte van het winningsplan valt. Mede met het oog op de kwetsbare ondergrond en de reeds aanwezige bodemdaling door andere oorzaken (autonome bodemdaling) vinden we dat zorgelijk.
Verder stelt de NAM dat
mogelijke schade wordt voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade. Het zou echter nooit zo ver mogen komen en daarnaast leren de verhalen uit Groningen ons dat de schadevergoedingen daar ook niet bepaald vlotten.

Van het gas af?
De NAM is van plan de gaswinning uit het gasveld Pernis te herstarten. Door een nieuwe boring zal er de komende 10 jaar gas worden gewonnen.
Het gaat hier om zogenaamd ‘hoogcalorisch’ gas. Dit type gas wordt alleen in de industrie gebruikt. We moeten allemaal van het gas af, de komende jaren gaat er daarom een heleboel gebeuren om huishoudens “gasvrij” te maken. Maar we gaan blijkbaar nog wel naar gas boren voor de industrie.
Daar komt bij dat de mogelijke risico’s ook voor de huishoudens in het gebied zijn. Kortom: winst en gas voor de bedrijven, de risico’s voor burgers. Volgens GroenLinks geven we als politiek hiermee een verkeerd signaal af.

Gaswinning onder Vlaardingen
Een fors deel van het Pernis gasveld ligt onder Oostelijk Vlaardingen. Het gaat dan voornamelijk om een groot deel van de Oostwijk, de Babberspolder, en de Vulcaanhaven (zie bovenstaand kaartje). Ook onder dit gebied zal gas aan de bodem onttrokken worden. Staatstoezicht op de mijnbouw en TNO melden dat er hier geen gevaar is en dat de risico’s klein zijn. Het is niet de verwachting dat er direct allerlei schade zal ontstaan in de genoemde wijken als gevolg van de gaswinning. Maar Vlaardingen kampt al met bodemdaling en verzakking, elke kans op extra schade door daling of trilling zouden we moeten uitsluiten. GroenLinks vind dan ook dat we helemaal geen risico zouden moeten nemen. De gaswinning levert Vlaardingen en haar inwoners namelijk niks positiefs op, we hebben enkel de mogelijke lasten. Daarnaast staat deze gaswinning haaks op de milieuambities die Vlaardingen heeft.

Wat nu?
In augustus 2020 is er een zaak geweest bij de voorzieningenrechter, aangespannen door de gemeente Rotterdam. De rechtbank heeft het protest van Rotterdam verworpen. Er volgt echter nog een inhoudelijke behandeling over de gaswinning bij de rechtbank. GroenLinks zou het verstandig vinden wanneer de gemeente Vlaardingen zich aansluit bij de gemeente Rotterdam.
Recentelijk heeft de fractie haar zorgen kenbaar gemaakt aan het college. Helaas gaan zij mee in het standpunt van de NAM en demissionair staatssecretaris
Bas van ’t Wout. Aan GroenLinks dus de schone taak om het college te overtuigen van de noodzaak om alsnog aan de bel te trekken en de gelederen te sluiten met de gemeente Rotterdam. Daarnaast gaat de fractie in ieder geval haar best doen om medestanders te krijgen in de Vlaardingse raad. We kunnen dan gemeenschappelijk optrekken om bijvoorbeeld in de gemeenteraad in gesprek te raken met de NAM.

Talk of the Town’ 28 mei over de gaswinning
De afgelopen weken is er in al verschillende media (zie bv. Omroep Vlaardingen: Gemeente Rotterdam bezorgd over aardbevingen bij gaswinning Pernis, Vlaardingen ziet geen risico’s) aandacht geweest voor de gaswinning. Op vrijdag 28 mei zal Neill Voorburg samen met verantwoordelijk wethouder Bart Bikkers aanschuiven bij Talk of the Town in de Stadsgehoorzaal. Hier zullen we dieper ingaan op de gaswinning. De uitzending is vanaf 20:30 uur te volgen via de Facebookpagina van de Stadsgehoorzaal.

Over de gaswinning in het gasveld “Pernis-West” is letterlijk het laatste woord dus nog niet gesproken.