“ In tuinen, plantsoenen, parken en bermen in Vlaardingen leeft van alles en nog wat, zoals paardenbloemen, madeliefjes, klaprozen en zelfs orchideeën waar insecten nectar uithalen. Als er te vroeg wordt gemaaid, dan maai je ook het voedsel voor bijen en vlinders weg”, aldus Neill Voorburg. ”

Goed ecologisch maaibeleid is er op gericht om waar het kan zoveel en zo lang mogelijk bloemen en kruiden te laten groeien. Wilde bijen en andere insecten gebruiken de nectar van deze bloemen als voedsel. Door verschillende bermen, grasstroken, parkjes en tuinen niet of maar voor een deel te maaien kunnen insecten in het hoge gras overleven en voldoende voedsel vinden.

Tijdens het fietsen werden veel bermen in Vlaardingen gezien die vol staan met verschillende mooie bloemen en planten. Op andere plekken wordt juist weer rigoureus gemaaid. In gesprek met de ambtenaar bleek dat veel van het maaien te maken heeft met de verkeersveiligheid of hondenuitlaatplekken. Het werd ook duidelijk dat er genoeg plekken in Vlaardingen zijn waar nog veel te winnen is. Bijvoorbeeld door kleinere stroken te maaien, gefaseerd te maaien of door boomspiegels te ontzien.

Het maaibeleid zou eigenlijk maatwerk moeten zijn, wat dat betreft weer een argument erbij om een stadsecoloog te laten werken voor de gemeente Vlaardingen.

Voorstel Bloemrijke Boomspiegels
Een makkelijke en concrete maatregel die de gemeente kan nemen ten aanzien van het maaibeleid is het ontzien van boomspiegels. Het viel namelijk op dat veel boomspiegels in Vlaardingen erg kaal zijn. Door deze in te zaaien en vervolgens niet of nauwelijks te maaien ontstaan schitterende kleurrijke “eilandjes” rondom bomen. De fractie van GroenLinks zal tijdens de raadsvergadering van 17 juni een voorstel voor bloemrijke boomspiegels indienen.

#maaimeniet actie - 12 juni 2021 - Vlaardingen
#maaimeniet actie - 12 juni 2021 - Vlaardingen
#maaimeniet actie - 12 juni 2021 - Vlaardingen