Verdichting in de stad

Tijdens onze GroenLinks thema avond 'wonen' spraken wij over de toekomst van wonen in Vlaardingen met leden. Een van onze leden (Aad den Hoedt) opperde het idee van 'verdichting' in de stad. Naar aanleiding hiervan heeft fractievoorzitter Lianne van Kalken gesprekken gevoerd, samen met Aad en de wethouder 'wonen' Ivana Somers, en vervolgens met Woningcoörporatie Samenwerking om te bekijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Dit resulteerde in een agendaverzoek in de raad en een presentatie van architectenbureau Zijdekwartier in november. De architecte van dit bureau presenteerde aan de raad welke mogelijkheden er zijn om te 'verdichten'. Dat houdt kort gezegd in dat er bekeken wordt welke mogelijkheden om in al bestaande wijken, nieuwe huizen te bouwen. Bijvoorbeeld op 'kopgevels' van flats. Hierdoor wordt het groen (ook het buitengroen) niet aangetast, en zijn er mogelijkheden om al bestaande bouw te vergroten. Volgens het onderzoek dat is uitgevoerd uitgevoerd kunnen er door verdichting bijvoorbeeld wel 2000 woningen in de Holy gebouwd worden. Super duurzaam dus! We hebben gister aan de wethouder gevraagd welke mogelijkheden er zijn om deze plannen te realiseren en te bekijken op welke plaatsen het mogelijk is om op deze manier in de woningvoorraad te kunnen voorzien.

Vergroenen in de woningplannen

Groen en natuurinclusief bouwen zijn volgens GroenLinks belangrijke pijlers in de nieuwe woonvisie. Door groen te bouwen maken we Vlaardingen een gezondere en aantrekkelijkere stad. Investeren in een groene woonomgeving levert immers veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Volgens GroenLinks is een groene leefomgeving van groot belang. Groen en natuurinclusief bouwen hierdoor wat ons betreft de toekomst. Helaas ontbreekt dit hoofdstuk in de contourennota woonvisie vooralsnog. GroenLinks denkt uiteraard graag mee en doet hier dan ook alvast een aantal suggesties aan de gemeenteraad:

  1. Het wordt vastgelegd dat binnen nieuwe woningbouwprojecten en renovatieprojecten een bepaald percentage van het oppervlak groen wordt opgeleverd. Dat betekent een o.a. een groene publieke ruimte, het gebruik van verticaal groen en groene daken;
  2. Nieuwe woningbouwprojecten en gerenoveerde woningen worden natuurinclusief. Dat betekent dat er gebouwd wordt met natuur en biodiversiteit als uitgangspunt. Zo worden er direct vanuit de bouw nestvoorzieningen, schuilplaatsen enz. gerealiseerd voor vogels, zoogdieren en insecten.

We zullen bovenstaande ideeën inbrengen in de raad.
Als het nodig is zijn we trouwens ook niet te beroerd om zelf het ontbrekende hoofdstuk over groen en natuurinclusief bouwen te schrijven en aan de raad te presenteren.