Nu ook het congres van GroenLinks zich gisteren in meerderheid heeft uitgesproken voor de motie “Houtige biomassa is geen schone energiebron” - mede ingediend door Vlaardings GroenLinks raadslid Neill Voorburg - kan ook in Vlaardingen de strijd verder gevoerd worden. “In Vlaardingen zal ik mij dan ook sterk maken om houtige biomassa geen plek te geven in de warmteplannen” aldus Neill.

 
________________________________________________________________________________

Houtige biomassa is niet schoon!

 
Houtige biomassa is géén duurzame hernieuwbare energiebron. Zo besliste gisteren de leden van GroenLinks tijdens het digitale congres. GroenLinks was altijd al tegen de verbranding van hele bomen voor de opwekking van energie, maar keert zich nu ondubbelzinnig tegen álle vormen van houtige biomassa. De nu al befaamde motie 17, opgesteld door Haarlems raadslid Melissa Oosterbroek (bekijk haar toelichting) en mede door mij ingediend, kon rekenen op een meerderheid van de leden van GroenLinks.

Al geruime tijd verzet ik mij tegen de notie dat het verbranden van (houtig) biomassa duurzaam en groen zou zijn. Eerder dit jaar heb ik het college bevraagd over de situatie in Vlaardingen (beluister ook een interview met mij hierover) en een paar weken geleden schreef ik een uitgebreid opiniestuk over biomassa en schone energie. Met het aannemen door het GroenLinks congres gisteren van de motie “houtige biomassa is geen schone energiebron” neemt GroenLinks een duidelijk, uitgesproken groen standpunt in.

We hebben deze slag gewonnen…!

De belangrijkste stap die nu gezet moet worden is het stopzetten van de stimulerende instrumenten voor biomassa-installaties. Het wordt dan financieel minder interessant om (kleinere) biomassa-installaties te bouwen. De SDE+ subsidie voor verbranding van houtige biomassa moet dus zo snel mogelijk stopgezet worden. Deze subsidiegelden zouden dan gebruikt moeten worden om (huur)woningen te isoleren en als investering in echt duurzame en schone energie.

Mocht het kabinet deze stap niet willen nemen dan heeft de lokale politiek de schone taak om deze fout te corrigeren. Dit kan middels de RES, de Regionale Energiestrategie. In Vlaardingen zal ik mij dan ook sterk maken om houtige biomassa geen plek te geven in de warmteplannen. Tijdens de ‘wensen en bedenkingen procedure’ zal ik dan ook een voorstel met die boodschap indienen. Komende donderdag is er om 20.00 uur in de raadszaal een oordeelsvormende bijeenkomst waar het bespreken van de RES op het programma staat. Hierin zal ik mijn collega raadsleden oproepen zich bij mijn boodschap aan te sluiten, zo geven we houtige biomassa geen verdere toekomst in Vlaardingen.

Voor vragen of opmerkingen over biomassa ben ik uiteraard bereikbaar. U kunt mij mailen op Neill.Voorburg@Vlaardingen.nl

 
Neill Voorburg,
Raadslid GroenLinks Vlaardingen.