*) Iedere Vlaardinger moet groen kunnen zien en beleven in zijn of haar directe omgeving. Daarom moeten we in Vlaardingen de zogenaamde 3-30-300 vuistregel voor meer en gezonder stadsgroen gaan hanteren: iedereen zou minimaal 3 bomen moeten kunnen zien vanuit huis, iedere wijk moet voor minimaal 30% uit bladerdek bestaan en niemand zou verder dan 300 meter van een park of groene ruimte moeten wonen.

“ Het groen in Vlaardingen is niet vanzelfsprekend, de komende jaren moeten we ons groen beschermen en verder uitbreiden. ”

De 3-30-300 regel is uitgedacht door de in Wageningen opgeleide groen-expert Cecil Konijnendijk van den Bosch, nu directeur van het Nature Based Solutions Institute in Canada. Uitzicht op bomen is volgens hem aantoonbaar goed voor onze mentale gezondheid en welbevinden. Voldoende groen in een wijk zorgt ook voor meer koele plekken, meer sociale interactie en mogelijk minder luchtvervuiling en geluidsoverlast.
Tot slot draagt nabijheid van een park waar mensen kunnen recreëren, wandelen en fietsen bij aan hun gezondheid en de leefbaarheid van de stad. De 3-30-300 regel combineert al die mooie functies van groen in de stad. Wat GroenLinks betreft biedt deze vuistregel een mooie handreiking om onze stad verder mee te vergroenen.

Vlaardingen is gezien zijn locatie midden in de randstad, naar verhouding nog steeds een groene stad met een enorme potentie. We merken echter wel dat het groen steeds meer onder druk komt te staan, vooral door projecten als de Blankenburgtunnel, het warmtenet en woningbouw. “Het groen in Vlaardingen is niet vanzelfsprekend, de komende jaren moeten we ons groen beschermen en verder uitbreiden.” zegt Voorburg.

De komende jaren moeten fors meer huizen gebouwd worden in Vlaardingen om de woningnood het hoofd te bieden. GroenLinks vindt het belangrijk dat de woningbouw niet ten koste gaat van het groen. “Sterker nog, als we het goed aanpakken en dus groen en natuurinclusief gaan bouwen, dan voegen we zelfs groen toe aan de stad.” Aldus Voorburg. “Door de 3-30-300 vuistregel te hanteren hebben we een helder uitgangspunt en doelstelling. Het geeft ons de handvatten om bijvoorbeeld meer minibossen aan te planten, zoals het prachtige groene symbiosebos achter de Oosthavenkade en Schiedamseweg”.