Hieronder zet GroenLinks raadslid Neill Voorburg de meest in het oog springende veranderingen uiteen, ook doet hij een voorstel om de verordening te verbeteren.

Wat veranderd er t.o.v de oude verordening?

  • Binnen de bebouwde kom
    De regels voor kap en snoei binnen de bebouwde kom worden iets aangescherpt. Zo zijn meer particuliere bomen vergunningplichtig, namelijk alle particuliere bomen groter dan 10 cm stamdoorsnede in plaats van de 35 cm stamdoorsnede in de oude verordening. Gemeentelijke bomen en particuliere bomen zijn daarmee gelijkgesteld. Ook wordt het snoeien aan strengere regels onderhevig.

  • Buiten de bebouwde kom
    In de nieuwe Bomenverordening gelden in het buitengebied andere regels dan binnen de bebouwde kom. Alleen monumentale bomen en bijzondere houtopstanden of structuren in het buitengebied die op de lijst van bijzondere houtopstanden staan, vallen onder de bomenverordening. Voor percelen boven de 10 are moet een melding worden gemaakt bij de provincie, die stelt vervolgens een herplantplicht vast. Percelen onder de 10 are kunnen in de nieuwe verordening vrij gekapt worden, hiervoor is dus geen vergunning of melding nodig. Voor bomen in het buitengebied geldt wel altijd de zorgplicht. Een boom mag namelijk niet zonder meer worden gekapt. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden of er vogels in nestelen of dat het een vaste roestplek is voor uilen en er moet rekening gehouden worden met vleermuizen.

Wat moet er beter?
Volgens GroenLinks is de bescherming van bomen het belangrijkste aan de verordening. Daarom zou de gemeente, maar ook burgers en andere belanghebbenden zoveel mogelijk inspraak moeten hebben over het kappen van bomen. Wie de eigenaar is maakt dan niet zoveel uit, of dat nu Staatsbosbeheer, de gemeente, de golfclub of bewoners zijn. Bomen hebben immers een belangrijk en positief effect, waar ze ook staan. Daarom willen we de bomenverordening ook in het buitengebied van toepassing laten zijn. Zo hebben volgens ons zowel de gemeente als haar inwoners meer invloed en controle over wat er met onze bomen gebeurd.
Om dit alsnog geregeld te krijgen zal GroenLinks tijdens de behandeling van de nieuwe bomenverordening dit standpunt inbrengen en een voorstel doen aan de gemeenteraad om de verordening zowel binnen als buiten de bebouwde kom van toepassing te laten zijn.