[Beluister ook het interview met Neill Voorburg over dit onderwerp op de lokale omroep]

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft op 15 oktober jl. het ‘Eindproduct Participatietraject’ (EPP) bekend gemaakt richting een nieuw luchthavenbesluit. Hieruit wordt duidelijk dat de luchthaven inzet op forse groei van het aantal vluchten. Deze vluchten zullen ook plaatsvinden in delen van de nacht. Dit heeft flinke consequenties voor de inwoners van Vlaardingen. Grote delen van onze stad liggen namelijk direct onder de aanvliegroute, waardoor vliegtuigen op zo’n 500 meter over de huizen van vele Vlaardingers scheren.

Standpunt GroenLinks Vlaardingen
GroenLinks Vlaardingen verzet zich al jaren tegen de groei/uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport, zowel in het aantal vluchten als in vergunde geluidsruimte. Bescherming van het leefmilieu, in Vlaardingen en in de rest van onze regio, is daarvoor de voornaamste reden. Daarbovenop vinden we het, in tijden waarin het duidelijk is dat de uitstoot van stikstof en koolstofdioxide fors omlaag moeten, onbestaanbaar dat het RTHA het aantal vluchten bijna wil verdubbelen. Want natuurlijk moet óók de luchtvaart haar steentje bijdragen aan het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Bewoners niet gehoord
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft als voorwaarde gesteld dat de aanvraag breed maatschappelijk gedragen moet worden. Hierbij werd bedoeld dat de omwonenden, die het meest de overlast ervaren, hun goedkeuring voor het plan moeten geven. Dit is nooit gebeurd. Gedurende het participatietraject dat heeft geleid tot het eindproduct, zijn bewoners namelijk niet of nauwelijks gehoord. De participatie is dusdanig gebrekkig gebleken dat zowel de gemeente Rotterdam als de Provincie Zuid-Holland het participatietraject als mislukt hebben bestempeld. Van gedegen draagvlak is dus geen sprake.

Vaker overlast
Binnen het eindproduct wordt gewag gemaakt van ‘stillere vliegtuigen’. In de toekomst worden vliegtuigen mogelijk iets stiller, het is echter maar zeer de vraag wat deze reductie in de praktijk betekent voor omwonenden. De vermeende geluidsproductie resulteert echter al wel direct in meer vliegbewegingen. Er wordt namelijk voorgesteld dat slechts de helft van de ‘geluidswinst’ wordt gegund aan de omwonenden. De andere helft levert fors meer vliegbewegingen op. De kans bestaat dus dat omwonenden hierdoor vaker te maken krijgen met overlast.

Standpunt Vlaardingen
Volgens GroenLinks moet de gemeente Vlaardingen een duidelijk standpunt innemen richting een nieuw luchthavenbesluit. De gevolgen hiervan hebben namelijk een directe invloed op de leefomgeving van veel Vlaardingers. Op donderdag 1 december zal de gemeenteraad het ‘Eindproduct Participatietraject’ en het verdere proces richting een nieuw luchthavenbesluit bespreken. Hierbij moet wat ons betreft ook ruimte gegeven worden aan bewoners om in te spreken.

Petitie
Er is inmiddels door de Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport een petitie gestart tegen de uitbreidingsplannen van het vliegveld: tégen de forse groei van het aantal vluchten, tégen halvering van de nachtrust, tégen groei door 'stillere' vliegtuigen en tégen groei door splitsing van de geluidsruimte.
Deze petitie kunt u HIER ondertekenen.