Nederland is onderverdeeld in 30 energieregio's, en elke regio brengt de beste manieren in kaart hoe daar de duurzame energie op land het beste opgewekt kan worden. Vlaardingen maakt onderdeel uit van de RES Rotterdam-Den Haag, wat betreft inwoner aantal de grootste RES van Nederland. De RES fungeert als het ware als een routekaart richting schone en duurzame energieopwekking. Het is een proces van afwegingen en keuzes die niet alleen van invloed zijn op Vlaardingen en onze inwoners maar zeker ook op onze regio, Nederland en uiteindelijk zelfs mondiaal. Van groot belang dus dat we hierin duidelijk aangeven waar de beste kansen en mogelijkheden liggen. De richting is voor GroenLinks duidelijk: zon, wind en waterstof hebben de toekomst.

Volgens GroenLinks moet de RES onder andere meer doen aan energiebesparing en meer doen aan participatie van inwoners, maatschappelijke instantie en bedrijven. Voor houtige biomassa is volgens GroenLinks zowel binnen Vlaardingen als binnen de RES geen plaats. We hebben dan ook vier verschillende moties ingediend die hierop inspeelden. De strekking van de moties is als volgt:

  • Energiebesparing: De meest duurzame energie, is energie die je niet gebruikt. Daarom moet er naast het opwekken van schone energie, meer aandacht zijn voor energiebesparing (ingediend door GroenLinks).
  • Participatie: Participatie van bewoners, bedrijven en belangengroepen zorgt voor meer draagvlak en geeft lokale belangen een plek binnen de RES. Daarom moet er een wijkgericht participatietraject gestart worden (ingediend door GroenLinks en CDA).
  • RES Biomassa: Biomassa is niet schoon, niet duurzaam en trekt mogelijk een grote wissel op ecologie en biodiversiteit. Daarom is er geen plek voor verder gebruik van houtige biomassa binnen de energietransitie (ingediend door GroenLinks, PvdA, en ONS.Vlaardingen).
  • Vlaardingse Biomassa: Omdat we binnen de RES afhankelijk zijn van meerdere partners is het belangrijk dat we in Vlaardingen hoe dan ook geen verder gebruik gaan maken van houtige biomassa (ingediend door GroenLinks, PvdA, en ONS>Vlaardingen).

Alle vier de moties zijn met ruime meerderheid aangenomen. Een mooi resultaat wat ervoor zorgt dat de komende energietransitie weer iets groener wordt. De komende maanden wordt er hard gewerkt om de concept RES uit te werken en om te zetten naar versie 1.0. Als het nodig is zal GroenLinks zich sterk maken om ook deze betere en groener te maken.

Indiener van de moties raadslid Neill Voorburg toonde zich verheugd: “Groene, hernieuwbare energie heeft de toekomst. Natuur, ecologie, de gezondheid van mensen en dieren moet hierin voorop staan. We zijn er nog niet maar met het aannemen van onze moties nemen weer een stapje in de groene richting.”.

 
Lees HIER onze eerdere berichten over BIO-massa