_________________________________________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 25 augustus 2022

Betreft: Artikel 34 vragen omtrent plastic afval tijdens het Zomerterras.

 

Geacht college,

Afgelopen editie werd op het Zomerterras in het Oranjepark voor de meeste dranken gebruik gemaakt van single- use plastic bekers. Ook als de organisatie en medewerkers van de gemeente achteraf het festivalterrein en het Oranjepark opruimen, komt een deel van dit afval terecht in de natuur en in de sloten. Naast dat de plastic bekers voor afval zorgen wat slecht is voor mens, dier en natuur, kunnen deze bekers niet opnieuw worden gebruikt.
Veel evenementen zijn al bezig met het terugdringen van plastic afval en werken met alternatieven voor de plastic beker. Een eco-beker (statiegeldbeker), is een voorbeeld van een alternatief voor het gebruik van single-use plastic bekers.

Is het nog wel van deze tijd dat een beker wordt leeggedronken, op de grond gegooid, opgeveegd en vervolgens wordt afgevoerd als restafval? Vlaardingen streeft duurzaamheid en circulariteit na. In het kader hiervan is wat GroenLinks betreft de single- use plastic beker dan ook niet meer uit te leggen op het Zomerterras.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het eens met de vragende partij dat het verplichten van eco-bekers of een ander alternatief bij het Zomerterras een goede stap is om het gebruik van single-use plastic in Vlaardingen te verminderen? Zo nee, waarom niet?
     
  2. Is het college bereid om het gebruik van eco-bekers op evenementen of een ander alternatief verplicht te maken bij het aanvragen van een evenementenvergunning? Zo nee, waarom niet?

We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

namens de GroenLinks fractie,
Esther van Wieringen.