_______________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 4 mei 2021

Betreft: Artikel 34 vragen omtrent de platanen aan de Oosthavenkade

 

Geacht college,

GroenLinks zet zich in voor het behoud van bomen, dat is u bekend. Onlangs bereikte ons het bericht dat de Oosthavenkade opgeknapt wordt. Wat ons betreft is dit een goed idee. De Oosthavenkade is namelijk een historisch en beeldbepalend stuk Vlaardingen. De aanwezige platanen zijn hierbij volgens GroenLinks minstens net zo belangrijk als de panden. Het zijn werkelijk schitterende bomen die hier al vele jaren staan. Met daarnaast een toegevoegde waarde voor luchtkwaliteit, verkoeling en biodiversiteit. GroenLinks wil deze bomen dan ook voor de stad behouden en we willen weten wat de opknapbeurt van de Oosthavenkade betekent voor deze platanen. We hebben dan ook de volgende vragen:

 1. Bent u het met GroenLinks eens dat de platanen aan de Oosthavenkade van historische en beeldbepalende waarde zijn?
 2. Bent u het met GroenLinks eens dat alles op alles gezet moet worden om de platanen te behouden?
   
  In Schiedam bleek in 2012 dat de kademuren aan de Lange Haven in zeer slechte staat verkeerden. Renovatie was dan ook hard nodig. De gemeente Schiedam had een belangrijk punt opgenomen in het programma van eisen: zoveel mogelijk bomen sparen. Hierop is door verschillende partijen een techniek ontwikkeld om de kademuur weer voor honderd jaar veilig te maken, met behoud van vrijwel alle bomen en betere groeiplaatsen.
   
 3. Bent u bekend met de manier waarop de renovatie van de Lange Haven in Schiedam is uitgevoerd? En ziet u hierin mogelijkheden voor Vlaardingen?
   
 4. Bent u bereid om in uw programma van eisen op te nemen dat de platanen aan de Oosthavenkade behouden moeten blijven?
   
 5. Bent u bereid om het behoud van de platanen als uitgangspunt te nemen in de gesprekken over de nieuwe inrichting met bewoners?

We zien uw beantwoording met interesse tegemoet,

Hartelijke groet namens de GroenLinks fractie,
Neill Voorburg