___________________________________________________

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Vlaardingen

Vlaardingen, 22 maart 2023

Betreft: artikel 34 vragen omtrent het chippen van katten

 
Geacht college,

Jaarlijks raken vele katten hun weg naar huis kwijt. Zo worden er jaarlijks 60.000 katten in Nederland als vermist opgegeven. De opvangkosten voor de katten waarvan de eigenaar onbekend is, worden bij de gemeente neergelegd. Naast de opvangkosten en eventuele overlast van zoekgeraakte katten heeft dit ook gevolgen voor het dierenwelzijn van de kat.
Het verplicht chippen, zoals bij honden al bestaat, kan de kat en eigenaar weer sneller bij elkaar brengen. Daarnaast kunnen ook de eigenaren van katten met een chip aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid om voor het dier te zorgen als het dier gevonden is.
Ook de gemeente heeft baat bij het chippen- en registreren van katten, omdat de kosten voor opvang door het dierenasiel en vervoer met de dierenambulance zullen afnemen.
Tevens kan het chippen van de kat bijdragen aan het terugdringen van de populatie zwerfkatten die veelal veel schade in de natuur aanbrengen.
Verschillende organisaties waaronder de Dierenbescherming, de Raad voor de
Dieraangelegenheden en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde staan dan ook positief tegenover het verplicht chippen van katten.

GroenLinks Vlaardingen is een partij die ook het dierenwelzijn in Vlaardingen wil
waarborgen. Om het dierenwelzijn van de katten in Vlaardingen en omgeving te beschermen en de eventuele opvangkosten van weggelopen katten zonder eigenaar te reduceren heeft de fractie dan ook de volgende vragen aan het college:

 1. Is het college het met GroenLinks eens dat het chippen en registreren van katten het aantal hereniging van verdwaalde katten met hun eigenaar aanzienlijk zal verhogen?
   
 2. Verwacht het college dat een actie rondom het chippen en registreren zal leiden tot lagere kosten voor de opvang en het vervoeren van katten?
   
 3. In afwachting van de landelijke chip- en registratieplicht voor katten zijn er meerdere gemeentes in Nederland die zelf een actie met verschillende dierenartsen rondom het chippen van katten hebben gerealiseerd.
  Is het college bereid om onderzoek te doen naar een chip- en registratie actie bij katten en deze uit te voeren in Vlaardingen?
   
 4. Is het college bereid om na onderzoek een pilot op te starten rondom een chip- en registratieplicht voor katten in Vlaardingen?

 
We zien uw beantwoording met grote interesse tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

namens de GroenLinks fractie,
Esther van Wieringen.