Milo Broekmans, voorzitter van GroenLinks Vlaardingen, opende met een verwijzing naar de situatie in Oekraïne. Want volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat we in de huidige context ‘zomaar’ zouden starten met de avond. Dat we hier zo vrij en zonder druk gedachten kunnen uitwisselen, is iets om bij stil te staan….

GroenLinks bijeenkomst De Groene Stad – 9 maart 2022

De avond startte vervolgens met een uiteenzetting door lijsttrekker en raadslid Neill Voorburg van de belangrijkste punten uit het hoofdstuk Groene Stad uit het GroenLinks verkiezingsprogramma.

GroenLinks bijeenkomst De Groene Stad – 9 maart 2022

Al gauw kwam de discussie op verschillende actuele onderwerpen, zoals de kap van 15 platanen aan de Oosthavenkade, het behoud van de heemtuin en de bouw van woningen in de Zuidbuurt. Vaak blijkt dat GroenLinks in deze kwesties aan het kortste eind trekt als het gaat om het behoud van groen in Vlaardingen. Te vaak bekennen andere partijen geen kleur, hoe hard ze ook roepen in de campagne dat ze voor vergroening van de stad te gaan.

Plannen zoals de 3-30-300 regel, het creëren van meer minibossen en een stadspark op de plek van het Liesveldviaduct en het Veerplein gaan alleen gerealiseerd worden als er echt een beleidsplan komt voor de vergroening van de stad.
Verschil met vroeger is dat er nu ook draagvlak is in de stad om dit soort onderwerpen in beleid te verankeren. Bewoners zien meer graag meer bomen in de stad (terug)komen, marktpartijen investeren graag in een nieuwe manier van bouwen.

GroenLinks bijeenkomst De Groene Stad – 9 maart 2022

De tweede helft van de avond concentreerde zich aan de hand van een aantal stellingen op een aantal actuele onderwerpen, zoals de verplaatsing of renovatie van rioolwaterzuiveringsinstallatie Groote Lucht, natuurinclusief bouwen en de (on)mogelijkheid van een zwembad in de Broekpolder. Zowel tijdens in dit gedeelte van de avond als de bespreking van het programma eerder viel op dat de inbreng van specialisten van de diverse aanwezige organisaties tot verhelderende inzichten. Dit zijn de gesprekken die we als politiek hard nodig hebben. Natuurlijk spreken onze raadsleden regelmatig deskundigen in de stad, maar het samenbrengen van vertegenwoordigers van verschillende organisaties en betrokkenen geeft een mooie synergie.

De zaal broeide van inspiratie, we hadden nog tot diep in de nacht door kunnen gaan. Maar we moeten door want we zitten middenin de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Onze campagne
Als afsluiting van de avond verschoof de aandacht van de Groene Stad dan ook naar de campagne: de nummers 3 en 5 van onze lijst, Umit Gulseren en Yasmine Bouchrit, stelden zich voor en nodigden uit om mee te doen met de laatste dagen van de campagne.

GroenLinks bijeenkomst De Groene Stad – 9 maart 2022

Gratis honderden stekjes
 
Naast in gesprek gaan met mensen op de straat en aan huis en het gebruikelijke flyeren is er aanstaande zaterdag ook nog een speciale actie: GroenLinks deelt dan honderden stekjes uit van vlinderstruiken, maagdenpalm en donkere ooievaarsbek.

We zijn te vinden op de Fransenstraat.
Daar staan we van 11 tot 16 uu
r.

De plantjes zijn door vrijwilligers van locaties ‘gered’ als het ware, omdat de plantjes anders van die locaties weggehaald en vernietigd zouden worden.
Een actie dus die volledig aansluit op het thema van deze avond!
 

Foto's: Maarten Roukema

Honderden gratis stekjes bij de GroenLinks stand in de Fransenstraat - 12 maart 2022