De ‘strategie klimaatadaptatie’ is een visiedocument en de basis voor concrete maatregelen, er vloeit dan ook een uitvoeringsprogramma uit voort.

De Vlaardingse visie op klimaatadaptatie berust op vijf pijlers:

  1. Versterken groen en biodiversiteit
  2. Water vasthouden waar het kan
  3. Betrokkenheid inwoners en bedrijven vergroten
  4. Kennisontwikkeling
  5. Beleidsregels voor klimaatadaptatie bij nieuwbouw

GroenLinks vindt het ambitieniveau in de Vlaardingse “strategie klimaatadaptatie” niet hoog genoeg, maar realiseert zich dat dit gezien de financiële situatie van de stad, het maximaal haalbare is.
Doordat klimaatadaptatie nu is vastgesteld in Vlaardingen kunnen we de komende jaren eindelijk serieus werk maken om de gevolgen van de klimaatcrisis op te vangen. GroenLinks zal bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma concrete voorstellen doen om Vlaardingen een stuk cooler te maken.

 
Hieronder de uitgesproken tekst door raadslid Neill Voorburg:

 
Voorzitter,

Klimaatadaptatie, de aanpassingen aan de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis, biedt Vlaardingen veel kansen. Met de juiste aanpak wordt onze stad namelijk gezonder en plezieriger om in te wonen en te werken. Onze inwoners leven meer in harmonie met de natuur, groen en water. Er is meer biodiversiteit, er is minder fijnstof en stikstof in de lucht en juist meer zuurstof. Het is koeler in de zomer en er is minder verdroging. Tegelijkertijd hebben we minder wateroverlast, wordt er minder energie verbruikt en werken we meer samen met de natuur in plaats van ertegen.

Door groen prioriteit te geven over steen en asfalt, door onze woningen natuurinclusief te bouwen, werk te maken van vergroening door bijvoorbeeld meer bomen te planten en gebruik te maken van verticaal groen en inwoners helpen hun tuinen en daken te vergroenen maken we Vlaardingen een stuk cooler, (letterlijk en figuurlijk).

Voorzitter, de aanpassingen die we in Vlaardingen doen ter voorbereiding op het veranderende klimaat, verminderen vaak onze negatieve invloed op het klimaat. De maatregelen gaan dus hand in hand.

GroenLinks beseft dat in Vlaardingen werk maken van klimaatadaptatie een druppel op een gloeiende plaat is wat betreft de ecologische- en klimaatcrisis. Maar: alle ‘beestjes’ helpen.

GroenLinks is dan ook blij dat er een ‘strategie klimaatadaptatie’ voor ons ligt. Wat ons betreft een startpunt om eindelijk integraal werk te maken van de gevolgen van het opwarmen van de aarde. Natuurlijk hadden we graag gezien dat het ambitieniveau hoger had gelegen, maar we beseffen ook dat gezien de financiële situatie waarin we ons nog steeds verkeren, dit het maximaal haalbare is. Bij het hier opvolgende uitvoeringsprogramma zal GroenLinks de nodige voorstellen indienen om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die de ‘strategie klimaatadaptatie’ ons biedt.