In het Onderwijskansenbeleid maakt het niet uit waar je bent geboren of woont. In het plan gaat het om het voorkomen van leerachterstanden bij kinderen tussen de twee en dertien jaar, waarbij de nadruk ligt op vroegschoolse educatie (VVE).
Door het volgen van een VVE programma k
un je achterstanden compenseren. Met voorschoolse educatie leren peuters spelenderwijs vaardigheden op die zij nodig hebben voor hun schoolcarrière.
Als het gaat om kansenongelijkheid is het belangrijk dat we in Vlaardingen een omgeving creëren waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dit gaat verder dan alleen een goed beleidsstuk vindt raadslid Esther van Wieringen.

Hieronder haar maidenspeech.

__________________________________________________

Bijdrage onderwijskansenbeleid

Als raadslid en onderwijsprofessional word ik erg blij van het onderwijskansenbeleid. Een plan waarbij we alle kinderen in Vlaardingen de mogelijkheid geven om mee te kunnen doen aan de maatschappij, ieder op zijn eigen niveau en aansluitend bij ieders capaciteiten.

Voorschoolse educatie werkt om achterstanden te verminderen en de woordenschat te vergroten. Dit helpt een kind een goede start te maken op de basisschool én voor verdere succeservaringen tijdens de schoolperiode.
Daarnaast is taal de basis om mee te kunnen doen in maatschappij. Taal helpt niet alleen bij het begrijpen van de lesstof, maar is ook belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Taal heb je namelijk ook nodig om contacten te maken of om over je emoties te praten of je grenzen aan te geven.

Maidenspeech Esther van Wieringen - 11 mei 2023

Niet alleen als raadslid ben ik dan ook blij met het onderwijskansenbeleid maar ook als docent van het gespecialiseerd onderwijs, waar ik me al jaren hard maak voor gelijke kansen. Hierbij hoort dat ieder kind zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen.
Jezelf ontwikkelen kan alleen in een omgeving die daarvoor de kans geeft. Achterstanden k
un je compenseren door middel van voorschoolse educatie. Maar hoe kun je jezelf ontwikkelen als je honger hebt, je brandstof mist om je te kunnen concentreren?
Als docent weet ik dan ook dat er m
éér nodig is dan een goed beleidsplan.
Zo zijn er bij dit plan ook uitdagingen voor ons als gemeente en
als lokale partijen: de kinderopvang en scholen. Zonder goede huisvesting en met kinderen die honger hebben, kan het schitterende beleidsstuk niet optimaal worden uitgevoerd. GroenLinks is dan ook een voorstander ervan dat op scholen een schoolmaaltijd voor alle leerlingen wordt aangeboden, zodat elk kind in Vlaardingen de schooldag goed kan beginnen!

____

De Motie 'Schoolmaaltijd Westwijk' werd met 29 stemmen vóór en 1 stem tegen (van Stadsbelangen Vld.) aangenomen.
De motie heeft betrekking op de Westwijk, maar als het succesvol is zou GroenLinks graag zien dat dit ook op de andere scholen in de andere wijken wordt uitgevoerd indien scholen dat wenselijk vinden.