Afsluiting van het kindertuinseizoen in Holy - september 2018
Bron foto: Facebookpagina Stadslandbouw Van Ruytenburch

Meerdere organisaties willen natuureducatie weer terug in Vlaardingen

Tijdens de komende begrotingsbehandeling in de Vlaardingse gemeenteraad zal de GroenLinks fractie een voorstel doen om het per 1 januari 2015 wegbezuinigde duurzaamheidscentrum voor Natuur en Milieu Educatie (NME) opnieuw leven in te blazen door minstens de terugkeer van een natuureducatieprogramma mogelijk te maken. Hiermee geeft GroenLinks steun aan de wens van meerdere Vlaardingse organisaties (zie onderstaand persbericht) die zich hard maken voor terugkeer van natuureducatie voor de basisschoolkinderen.

 
- Persbericht -

 
Natuurclubs zijn er klaar voor: "De kinderen van Vlaardingen m
éér naar buiten"

Buiten leren over de natuur in plaats van uit een boekje of van schoolTV. Daar willen diverse organisaties in Vlaardingen zich hard voor maken.

Vlaardingen kende lange tijd een eigen centrum voor natuureducatie met lessen en natuurexcursies. Helaas is deze taak bij de gemeente vrijwel volledig wegbezuinigd. Ook in de Heemtuin, die ook buiten Vlaardingen grote bekendheid geniet en door liefhebbers van heinde en verre bezocht wordt, zijn de lessen wegbezuinigd. Omliggende gemeenten hebben nog wel een NME (natuur en milieu educatie) centrum, maar in Vlaardingen moeten schoolkinderen over de natuur leren uit een boekje.

De afgelopen jaren zijn tal van groene burgerinitiatieven tot bloei gekomen. De initiatiefnemers van Voedselbos Vlaardingen, Stadslandbouw van Ruytenburgh en ook de Heemtuin, willen graag natuur en voedseleducatie gaan verzorgen in Vlaardingen. In het Voedselbos is van alles te proeven, op deze plek kan veel geleerd worden over ecologie, kinderen kunnen leren over de samenhang tussen bodem, planten, bomen, water, weersinvloeden en beestjes. Bij de Stadslandbouw kunnen kinderen in de kindertuinen leren hoe groenten groeien en wat gezonde voeding is. In de heemtuin kunnen kleine kinderen hun eerste natuurervaringen op doen; zoals een ijsvogeltje die voorbij schiet of de buizerd die zijn veren wast, zo vlak voor de ogen. En natuurlijk is de ruigte in de Broekpolder een mooie ontdekkingsreis voor kinderen.

Deze partijen willen graag samenwerken om op een duurzame wijze de natuureducatie in Vlaardingen weer vorm te geven, hiervoor is coördinatie en geld nodig. De fractie van GroenLinks steunt het initiatief en zal tijdens de behandeling van de begroting een voorstel indienen om natuur en milieueducatie mogelijk te maken.

 
– einde persbericht -

_____________________________________________________________________________

 
In een motie tegen het afstoten van het Centrum voor NME, nov. 2014, verwoordde GroenLinks het destijds o.a. als volgt:

Constaterende dat:
(…)

door het afstoten van educatieve activiteiten van het Duurzaamheidscentrum NME een volstrekt verkeerd signaal wordt afgegeven;
natuur- en milieu educatie in het basisonderwijs essentieel is om de bewustwording van de noodzaak tot duurzaam handelen over te brengen en er voor te zorgen dat ook toekomstige generaties een duurzame stad houden.

 
GroenLinks hoopt van harte dat de Raad vier jaar later, november 2018, in meerderheid hun initiatief zal steunen. Want, aldus GroenLinks raadslid Neill Voorburg:

Met een educatieprogramma willen we kinderen uitdagen en zich thuis laten voelen in techniek, natuur, milieu en gezonde voeding. De kinderen gaan naar buiten om dingen, dieren en planten te ervaren en ontdekken. Volgens mij zijn dit waardevolle ervaringen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Met natuur- en milieueducatie maken we mooie activiteiten mogelijk, stuk voor stuk gericht op duurzame ontwikkeling.”