De vlam kwam door het ‘affakkelen’, wat een veiligheidsmaatregel is en erger voorkomt. Er was namelijk een “verstoring in de processen” waardoor opgebouwde druk dankzij het affakkelen werd verholpen. Een noodzakelijk kwaad dus.
Een dergelijk incident toont volgens GroenLinks maar weer eens aan dat we moeten weg bewegen bij de fossiele industrie. Vervuiling kost de samenleving een heleboel, zowel financieel als qua gezondheid en natuur. Een multinational als Shell, die al vervuilend grote winsten behaald, zou hiervoor moeten opdraaien. De rekening van vervuiling hoort bij vervuilende bedrijven te liggen.

De wethouder gaf aan dat er reeds contact is met de DCMR en dat er een onderzoek naar de toedracht en afwikkeling wordt gestart. Ook de Provincie is er als bevoegd gezag mee bezig en kan eventueel boetes opleggen.

Tijdens het gesprek kwam ook aan het licht dat het college van B&W uit de media moest vernemen dat er iets mis was bij Shell. Dat is niet acceptabel: in het geval van een calamiteit moeten veiligheidsprotocollen goed in werking treden. Ook hiervoor zal Shell verantwoording moeten afleggen. Veiligheid en gezondheid horen bovenaan de prioriteitenlijst te staan.

De wethouder heeft aangegeven de resultaten van het onderzoek met de stad en de gemeenteraad te delen. Dit zou in de komende weken moeten gebeuren. We houden jullie op de hoogte.