Nelson Mandela

Straatnaamgeving Nelson Mandela duurt GroenLinks te lang

GroenLinks wacht al sedert het college groen licht gaf afgelopen januari op uitvoering en wordt ongeduldig. De fractie is het volledig met het college eens dat Nelson Mandela behoort tot de personen met een bijzondere verdienste voor de wereld. GroenLinks wijst het college op de mogelijkheid de hulp in te schakelen van de Vlaardingse burgers om hen bij hun, schijnbaar moeilijke, zoektocht te helpen.

_______________________________________________________________________________________

Vlaardingen,14 augustus 2014

Betreft : Straatnaamgeving Nelson Mandela en uw raadsmemo d.d.21 januari 2014

 

Geacht College,

Naar aanleiding van ons verzoek op 12 december 2013 een straat o.i.d. te vernoemen naar de op 5 december 2013 overleden Nelson Mandela, en de honorering van dit verzoek in uw brief van 21 januari 2014, heeft onze fractie de volgende vragen:

  1. Heeft u de Raad na 21 januari 2014 nog verder geïnformeerd hierover?
  2. Zo nee, wanneer kan de Raad bericht van u ontvangen?
  3. Wanneer heeft u het verzoek aan de Commissie Benoeming Openbare Ruimte gedaan?
  4. Uit welke personen/organisaties bestaat deze Commissie Benoeming Openbare Ruimte en hoe geschiedt hun benoeming?
  5. Wie heeft, en wanneer zijn, de door u genoemde ‘gehanteerde criteria en uitgangspunten voor straatnaamgeving’ vastgesteld?
  6. Bent u bereid de Vlaardingse burgers te laten meedenken bij het zoeken naar een juiste locatie, die recht doen aan deze persoon?
  7. Zo ja, waar kunnen de Vlaardingers hun suggesties dan kwijt?

Tevens ontvangen wij graag de in vraag vier genoemde criteria en uitgangspunten.

 

Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks
Kees Borsboom
Fractievoorzitter.