Heeft het bedrijf Anaconda zich toch in Vlaardingen gevestigd?
Foto: juni 2017 - Lokatie: tussen Deltaweg en Nieuwe Waterweg

Toch een chemische opslag terminal in Vlaardingen?

Heeft het bedrijf Anaconda zich toch in Vlaardingen gevestigd? In 2008 schreven wij nog op deze site het bericht met de kop “Gemeentebestuur Vlaardingen acht vestiging bedrijven als Anaconda ongewenst”. Zij reageerden hiermee op 'de startnotitie voor een terminal voor chemicaliën en minerale olieproducten aan de Kreekweg te Vlaardingen'. Quote: "Naar onze mening past een dergelijk bedrijf niet aan deze zijde van de Nieuwe Maas." Nu blijkt achter de Praxis een bord te staan met het woord ‘Anaconda’. De fractie van GroenLinks stelt hierover vragen aan het college.

[Alle berichten op onze site met ‘Anaconda’ in de tekst vindt u HIER.]

________________________________________________________________________________

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
te Vlaardingen

Vlaardingen, 28 juni 2017

Betreft: Artikel 36 vragen vestiging Anaconda in Vlaardingen?
 

Geacht College,

In het verleden heeft het college van de gemeente Vlaardingen en de Vlaardingse raad stelling genomen tegen de vestiging van Anaconda in Vlaardingen. Dit bedrijf dat behoort tot de zwaarste categorie bedrijven (zgn. categorie 5) heeft nu in de Zeemanshaven (direct achter de Praxis) een locatie gevonden. Op de in ons bezit zijnde foto staat het bord binnen een omheind hek.

De GroenLinks fractie heeft de volgende vragen:

  1. Is het juist dat Anaconda zich in Vlaardingen gaat vestigen?
  2. Zo ja , waarom heeft u daar geen melding over gemaakt en waarom is de raad niet geïnformeerd over de vestiging die het vorige college onaanvaardbaar vond?
  3. Zo nee, waarom dan toch een bord geplaats en voorbereidende werkzaamheden gestart?
  4. Bent u tevreden met de vestiging van een zo zwaar milieubelastend bedrijf in deze omgeving?
  5. Het is ons bekend dat u weinig mogelijkheden heeft om de vestiging te voorkomen, welke pogingen heeft u ondernomen om de lijn uit het verleden te continueren?
  6. Acht u het gewenst om de woon-en leefomgeving nog veel zwaarder te belasten of is iedere vestiging van elk bedrijf in Vlaardingen voor u om het even?
  7. Wat kan Anaconda toevoegen op het gebied van werkgelegenheid en economie?
  8. Welke milieubelasting voegt Anaconda toe in Vlaardingen?

 
Met vriendelijke groet,

Fractie GroenLinks Vlaardingen
Kees Borsboom
Lianne van Kalken