Tweetakt scooters en brommers in de ban? Motie GroenLinks 29 november 2018

Tweetakt scooters en brommers in de ban?

GroenLinks, D66, ONS en fractie Boers willen in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn die de gemeente heeft om vervuilende scooters en brommers in de ban te doen. Onderzoek van TNO wijst namelijk uit dat deze 20 tot 2700 keer zoveel vervuilende stoffen uitstoten als een bestelbus.

Tijdens de Raad van 29 november is een motie van deze partijen aangenomen met als strekking om voor de voorjaarsnota de opties en financiële consequenties in kaart te hebben. Het voorstel werd in eerste instantie ingediend als een amendement, maar omdat er vooral (terechte) vragen werden gesteld omtrent de compensatieregelingen voor huidige bezitters van deze brommers en scooters, is besloten het voorstel als motie in te dienen. GroenLinks is uiteraard voorstander van deze regelingen en ziet de concrete plannen van het college graag tegemoet.

Indiener Neill Voorburg is verheugd met het aannemen van deze motie:

Los van de cijfers zit het ware probleem hem in de locatie waar de vervuilende stoffen worden uitgestoten. En voor een brommer is dat vaak in een stedelijke omgeving, dé plek waar we uitstoot willen terugdringen. Met het aannemen van deze motie toont de raad de wil om concrete maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.”

 
Hier de uitgesproken tekst:

 
Voorzitter,

Drie jaar geleden heeft dhr. Boers al eens middels een motie dit onderwerp aangekaart. De relevantie is echter alleen maar toegenomen. Zo is er eerder vandaag een rapport gepresenteerd (The lancet Countdown 2018), deze is opgesteld door wetenschappers van 27 internationale topuniversiteiten van alle continenten, de verenigde naties en internationale agentschappen. In dit rapport wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van klimaatverandering en luchtkwaliteit voor het welzijn en gezondheid van mensen.

Het rapport is vertaald naar de Nederlandse situatie, zo wordt er door artsen van o.a het UMC gesteld dat klimaatverandering, luchtvervuiling een gevaar zijn voor de volksgezondheid, een schatting van 8000 mensen die jaarlijks te vroeg overlijden. De regio waar Vlaardingen toe behoort heeft de slechtste luchtkwaliteit van Nederland.

Omdat we als gemeente niet op alle oorzaken van luchtvervuiling invloed hebben, moeten we volgens GroenLinks daarom juist maatregelen nemen op zaken waarop we wél invloed hebben. Het ontmoedigen van zeer vervuilende tweetaktmotoren is een zeer concrete en efficiënte maatregel die we lokaal kunnen nemen. Deze brommers en scooters zijn namelijk wel 20 tot 2700 keer zo vervuilend als een bestelbus.

Hoe willen we de beste fietsstad van Nederland worden wanneer het gezonde fietsen een knauw krijgt, waar een frisse neus halen bij het stoplicht verandert in uitgerookt worden met deze uitstootcijfers in het achterhoofd.

Met dit amendement nemen we een doelstelling, een ambitie op in het actieplan mobiliteit, we stellen kaders. De manier waarop we hieraan invulling geven kan op verschillende manieren, de wethouder heeft nog ruim een jaar om een goed plan voor te leggen aan de raad. Wat mij betreft werken we met een milieuzone en laten we mensen hun vervuilende scooter in de aanloopperiode inleveren tegen een financiële compensatie voor de aanschaf van een elektrisch model (sloopregeling).