Dit amendement bracht een aantal cruciale aanscherpingen aan op de reactie vanuit de gemeente Vlaardingen:

  • Geen uitbreiding van het aantal vliegbewegingen;
  • reductie van het aantal positievluchten in de ochtend en van zaken- en privévluchten (business aviation) in de nacht;
  • mocht er in de toekomst geluidsruimte vrij komt door stillere vliegtuigen dan wordt deze vrijgekomen ruimte niet gevuld met meer vluchten;
  • een krimpscenario moet onderzocht worden;
  • het participatietraject met bewoners is mislukt.

Het amendement is uiteindelijk mede ingediend door CU/SGP, PvdA en Leefbaar Vlaardingen.
Gelukkig stonden zowel de gemeenteraad als het college positief tegenover ons amendement en werd het voorstel uiteindelijk unaniem aangenomen. Een mooi en duidelijk signaal vanuit Vlaardingen aan het ministerie en de luchthaven.

De uitgesproken bijdrage van Neill was als volgt:

Voorzitter,
groei, economische groei.... het lijkt wel alsof onze voornaamste zorg het niveau van economische groei is. Deze moet namelijk hoger en hoger blijven gaan, in de veronderstelling dat al het andere op zijn plaats valt als de economie maar groeit. We weten nu echter dat dit veronderstelt dat welvaart in de eerste plaats materieel is, terwijl dit niet het geval is.

Voorzitter,
het is alsof we met z’n allen in een vliegtuig zitten die alleen maar mag stijgen en nooit meer mag landen. De plannen van Rotterdam the Hague AirPort zijn een duidelijk voorbeeld van economische groei tegen hoge maatschappelijke en milieukosten. De luchthaven ontpopt zich als een waar rupsje-nooit-genoeg: van een klein zakenvliegveld naar een forse commerciële luchthaven.
Het is wat GroenLinks betreft dan ook wel even mooi geweest met de groei van het vliegveld!
Sterker nog: er zou eindelijk eens gedegen onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijkheden en gevolgen van krimp. Dit is namelijk de beste manier om overlast en vervuiling echt terug te dringen. 

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd hebben mijn collega Tom Vleeschhouwer van D66 en ik een amendement geschreven die ervoor zorgt dat de gemeente Vlaardingen een duidelijk signaal afgeeft aan het ministerie en het vliegveld. Dit is belangrijk omdat de minister bij het ingaan van het participatietraject duidelijk heeft aangegeven te zoeken naar een breed maatschappelijk draagvlak. Van dit draagvlak kan natuurlijk nooit sprake meer zijn wanneer naast gemeenten als Rotterdam, Schiedam en  Zuidplas, ook de gemeente Vlaardingen zich uitspreekt tegen uitbreiding.
Laten we er vanuit dit huis dan ook gezamenlijk voor zorgen dat deze boodschap luid en duidelijk landt bij het vliegveld.

Ik dank u wel.