Vlaardingen toont zich solidair met asielzoekers - 30 maart 2024

Asielzoekers…. het zijn mensen wiens stem niet gevraagd wordt en wiens stem niet of nauwelijks gehoord wordt. Dit terwijl het juist nu, in een tijd van polarisatie, zo belangrijk is om de mens achter de term 'asielzoeker' te zien en te horen. In aanloop naar de raadsvergadering waarin de spreidingswet in de gemeenteraad van Vlaardingen werd behandeld is fractievoorzitter Neill Voorburg, via vluchtelingenwerk in contact gekomen met Bakr Adam. Bakr is een positieve en gedreven jongeman die is gevlucht uit Soedan om zijn seksuele geaardheid. Bakr vertelde Neill zijn indrukwekkende verhaal en heeft een deel van zijn verhaal op papier gezet. Hierdoor kon het verhaal van Bakr, in zijn eigen woorden, werden uitgedragen in de raad door Neill. Zodoende konden we een persoonlijk verhaal betrekken in de bredere discussie over de spreidingswet en ‘de asielzoeker’ een gezicht geven.

Tijdens deze vergadering voerden vooral Arnout Hoekstra van de SP en Neill Voorburg van GroenLinks een stevige en inhoudelijke discussie met de indieners van de motie, waarbij vooral de argumenten die ‘de druk op de eigen stad’ benadrukten geen stand hielden. Beide betoogden succesvol dat de opvang van asielzoekers niet zorgt voor woningtekorten en druk op de lokale zorg en onderwijs, zoals sommigen beweerden. De indieners van de moties konden geen feitelijke onderbouwing bieden. Het tekort aan woningen en andere maatschappelijke problemen zijn eerder het gevolg van beleidsmatige keuzes van politici, zowel landelijk als lokaal, zoals de verhuurdersheffing en het openstellen van de huizenmarkt voor buitenlandse en private investeerders. Het gebruiken van asielzoekers als zondebokken leidt af van het aanpakken van echte problemen en speelt in op de onzekerheden en zorgen van kwetsbare groepen. Dit speelt jonge mensen, woningzoekenden en mensen die vluchten voor oorlog en geweld tegen elkaar uit.

Dat we in Vlaardingen kampen met een tekort aan woningen, te veel armoede en ongelijkheid is zeker waar. Dat het mooi is dat we ons inzetten voor een goede opvang van Oekraïners is ook waar. Maar er is hierbij geen sprake van een causaal verband tussen genoemde problemen en de opvang van asielzoekers. Volgens de raad zijn de problemen in de stad uiteindelijk geen reden om niet onze steen bij te dragen aan het opvangen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld.

De moties ingediend door Heel de Stad, ONS, Fractie Solleveld, SBV en BVV, werden gelukkig stuk voor stuk verworpen, wat aantoont dat de gemeenteraad van Vlaardingen vastbesloten is om solidariteit te tonen en zich in te zetten voor een rechtvaardige opvang van mensen die hun land ontvluchten.

Zie onder de image hieronder de uitgesproken bijdrage van Neill, met daarin de tekst van Bakr Adam.

Vlaardingen toont zich solidair met asielzoekers - 30 maart 2024

Voorzitter,

De afgelopen week heb ik via Vluchtelingenwerk kennis mogen maken met Vlaardinger Bakr Adam.  We hebben elkaar telefonisch gesproken en later samen een bakkie koffie gedaan. Althans, ik dronk koffie. Hij hoefde niks, Bakr doet namelijk aan de ramadan. Hij vertelde mij zijn verhaal, een heftig verhaal. Ik kan jullie allemaal zeggen, dat kwam binnen. Ondanks alles wat hij heeft meegemaakt, is Bakr een positieve, vriendelijke en gemotiveerde jongeman. En via hem mag ik, in zijn woorden, zijn verhaal met jullie delen.

"Mijn naam is Bakr Mohamed Adam, ik kom uit Soedan. In november 2018 ben ik naar Nederland gevlucht. De reden dat ik naar Nederland ben gevlucht is omdat ik homo ben. Door mijn seksualiteit werd ik uit mijn huis weg gestuurd door mijn familie. Op 13-jarige leeftijd had ik, toen geen BBB school, niemand. Toen moest ik de knoop doorhakken, kiezen uit deze twee dingen: of mijzelf zijn of mijn leven beëindigen.
Ik heb toen de knoop doorgehakt om mijzelf te zijn en niet op te geven. 
Op 30 november 2018 kwam ik in Vlaardingen wonen tot heden. Ik was oprecht ontzettend blij en dankbaar dat ik hier Nederland mag wonen en me verder kan ontwikkelen. In het begin had ik veel moeite met communicatie, met mensen in mijn omgeving, door mijn Nederlands taalvaardigheden.
Maar uiteindelijk heb ik het voor elkaar gekregen. Ik heb toen NT2 inburgeringscursus gevolgd om mijn taalvaardigheden te verbeteren. Het is zo klaar als een klontje voor mijn docenten en mijn begeleider binnen vluchtelingenwerk dat ik het naar me zin heb en dat ik open sta om me te ontwikkelen.
In 2019 heb ik vrijwilligerswerk werk gedaan in de ouderenzorg, toen heb ik het roer in handen genomen, toen heb ik gekozen om een opleiding te gaan volgen. Van 2020 t/m 31 januari 2024 heb mijn gestelde doelen bereikt en NT2 A2& B1, MBO 1& 2 diploma’s gehaald. Momenteel werk ik tijdelijk in de ouderenzorg en ook als taalambassadeur binnen stichting lezen en schrijven. Vervolgens ga ik in september 2024 verder studeren.
Wat ik hier mee wilde zeggen is dat niet iedereen het zelfde is. Vaak worden vluchtelingen door een soort groep mensen in het algemeen beoordeeld. En wordt alleen de slechte kant gezien. En ik vind het ontzettend jammer dat sommige vluchtelingen net als ik niet worden gehoord.
We doen onze best, we doen mee in het samenleving en uiteraard met alle respect en plezier doen we dat. Maar helaas we worden niet gezien of gehoord.
Niemand kan zich voorstellen hoe we ons voelen, niemand weet hoe erg en heftig het is om je huis en je familie en vrienden achter te laten. Niemand weet wat we hebben meegemaakt.
Tot slot, ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar mijn ervaring en verhaal, heel fijn dat ik mijn ervaring, verhaal en mijn mening mag delen."

Voorzitter, ik wil Bakr bedanken voor zijn openheid en zijn moed om zijn verhaal met mij en ons allen te delen.
Vluchtelingen, zoals Bakr, zijn gewone mensen zoals jij en ik, die alles hebben verloren. Ze hebben hun hele leven achtergelaten, vaak alleen met de kleren die ze aanhebben. Ze komen hier om opnieuw te beginnen. Ze willen ervoor zorgen dat hun kinderen naar school kunnen gaan. Ze willen werken en bijdragen aan onze gemeenschappen. Net als wij streven ze naar een leven van waardigheid, vrijheid en veiligheid. Het zijn mensen naar wiens stem niet gevraagd wordt en wiens stem ook niet of nauwelijks gehoord wordt, zo ook in de Vlaardingse politiek. Volgens mij is het juist nu zo belangrijk en waardevol om de stem van iemand als Bakr te horen.

Voorzitter, de noodzaak om de vluchtelingencrisis aan te pakken is in decennia niet zo hoog geweest, helaas is ook de anti-vluchtelingenretoriek en misinformatie over vluchtelingen toegenomen. In plaats van mensen te verwelkomen, worden ze steeds vaker gebruikt als zondebokken om de aandacht af te leiden van politieke keuzes die hebben geleid tot een verstoorde woningmarkt, een krakend zorgstelsel en een groeiende kloof tussen arm en rijk.

Voorzitter afsluitend de moties.
Ze roepen allemaal op om geen mensen op te vangen. Allemaal vooral gebaseerd op een veronderstelde en aangedikte relatie tussen asielzoekers en de veel te krappe woningmarkt. Speciaal voor de indieners die de cijfers niet paraat hebben: In 2021 ging 6% van de vrijgekomen corporatiewoningen in NL naar asielzoekers met een status, deze cijfers zijn gewoon van het CBS. Het is een oneigenlijk frame, dat wanneer het maar vaak genoeg herhaald wordt, draagvlak vanzelf laat afnemen.  De moties spelen in op de onzekerheden en zorgen van kwetsbare groepen. Ze spelen jonge mensen, woningzoekenden en mensen die vluchten voor oorlog en geweld tegen elkaar uit. Er wordt in dit huis kennelijk hard gestreden om doormiddel van rechts populistische retoriek de Wilders stemmer in Vlaardingen voor zich te winnen. GroenLinks doet hier niet aan mee. Wij zeggen tegen mensen zoals Bakr en tegen alle Vlaardingers, of je nu hier bent geboren, hierheen verhuist of hierheen gevlucht. "Je mag zijn wie je bent, waar je ook vandaan komt. Wees welkom."

Voorzitter ik dank u wel.