Nieuws

Toelichting bij vragen GroenLinks over luchtkwaliteit in Vlaardingen

GroenLinks roept het college op om inzichtelijk te maken op welke plekken in Vlaardingen de wettelijke luchtkwaliteitsnormen overschreden kunnen worden. GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in het kort geding van Milieudefensie tegen de Nederlandse staat. Daaruit blijkt dat de overheid meer werk moet verzetten om luchtvervuiling tegen te gaan. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor op handen zijnde projecten in Vlaardingen, zoals de bouw van een Coolport of de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Lees verder

De maat was vol! - tentoonstelling 25 jaar protestbos in Vlaardingen

tentoonstelling 25 jaar protestbos in Vlaardingen - sept. tot dec. 2017

Het is binnenkort 25 jaar geleden dat op 12 december 1992 duizenden mensen 16.500 bomen en heesters in de Lickebaertpolder onder aan de Maassluissedijk plantten. De actie werd georganiseerd door Het Groeiend Verzet en was de reactie op plannen om op die plek een vuilstortplaats aan te leggen. Met een tentoonstelling over de unieke boomplantdag, die tot veel navolging leidde in Nederland, wordt van 23 september tot 7 januari 2018 aandacht besteed aan deze bijzondere gebeurtenis in Museum Vlaardingen.

Lees verder

Wéér meer drukte op de Marathonweg? GroenLinks heeft veel vragen!

GroenLinks ziet een samenhang tussen de aanleg van een verbindingsweg en de vestiging van het bedrijf Coolpoort Westland, en stelt vragen aan het college. Waarom wordt de problematiek van de zwaar verontreinigde grond niet opgelost? Zand erover en een nieuwe weg aanleggen? En ‘bestemming groen’ wijzigen in ‘bestemming verkeer’? Is gezondheid van de Vlaardingers voor het college nog wel een belangrijk punt?

Lees verder

Slotbeschouwing voorjaarsnota en dan… reces

GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom kijkt terug op de afgelopen behandeling van de Voorjaarsnota:
Gisterenavond of liever vrijdagmorgen om 01.00 uur is het politiek reces begonnen. Na een lange en slopende tweedaagse vergadermarathon kon de voorzitter van de Raad deze vergadering sluiten.

Lees verder

GroenLinks raadslid Lianne van Kalken over de Voorjaarsnota 2017

Raadslid Lianne van Kalken van GroenLinks Vlaardingen over de VoorJaarsNota 2017

Op woensdag 5 juli heeft Lianne van Kalken namens de fractie van GroenLinks Vlaardingen de algemene beschouwing gehouden op de VoorJaarsNota van het college. De focus ligt niet alleen op het verleden, maar ook op de toekomst. Hieronder de tekst die zij uitsprak. Daaronder de amendementen en moties van of mèt GroenLinks ingediend. Op donderdag 6 juli komt het College van B&W met een reactie.

Lees verder