Nieuws

GroenLinks vraagt: Mist Vlaardingen de Metropoolregio-boot?

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de betrokkenheid van Vlaardingen bij de activiteiten van de Metropoolregio en roept het college op tot een actieve inzet, betrokkenheid en informatie aan de raad. Het investeringsprogramma voor de komende decennia bevat nauwelijks of geen Vlaardingse projecten.

Lees verder

Gastcolumn: Doe iets

Weer een gastcolumn - de achtste - van Ronald. Dit maal beschouwt hij de ontwikkelingen in ons ‘beschaafd’ Nederland/Europa als het gaat om hoe wij naar elkaar kijken, elkaar be- en veroordelen en hoe er in de wereld, in toch wel zeer snelle vaart, afgestevend lijkt te worden naar een ontmanteling van onze parlementaire democratie. We maken het mee en kijken ernaar. Of niet?! Kortom een oproep aan alle mensen van goede wil: Ga voor u zelf na wat uw eigen standpunt is en ‘doe iets!’.

Lees verder

De Blankenburgtunnel - Het is pas over als de dikke dame gezongen heeft…

Veel protest tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel!

Er is de afgelopen jaren veel om de Blankenburgtunnel te doen geweest, de gemoederen zijn soms hoog opgelopen, zowel onder de Vlaardingse bevolking als in de Vlaardingse politiek. We zitten al jaren in de greep van de tunnel. In de maatschappelijke en politieke discussie is een ding echter duidelijk geworden; niemand in Vlaardingen ziet de komst van de tunnel volgens de huidige plannen met blijdschap tegemoet.

Lees verder

Kom naar de Vlaardingse Klimaattop!

Klimaattop Vlaardingen - 3 juni 2016 Stadsgehoorzaal

De klimaattop van 3 juni in de Stadsgehoorzaal wordt een belangrijke eerste stap voor klimaatmaatregelen in Vlaardingen. We zijn daarom ook zeer verheugd dat de gemeente deze top organiseert nadat GroenLinks al in december vorig jaar na het klimaat akkoord in Parijs hiertoe opriep.

Lees verder