Nieuws

GroenLinks congres 23 april

GroenLinks congres 23 april 2016 Amersfoort

Op het congres beslissen leden over tal van verenigingszaken, kunnen ze elkaar (weer) ontmoeten, tal van andere onderdelen van de partij leren kennen en sessies bijwonen. 

Lees verder

Teken beroep aan tegen de Blankenburgtunnel

Bekendmaking Tracébesluit Blankenburgverbinding in de Staatscourant 5 april 2016 Ga in beroep!

Het definitieve ontwerp voor de Blankenburgtunnel is goedgekeurd door de minister en bekend gemaakt in de Staatscourant. De enige mogelijkheid om de tunnel nog tegen te houden is om in beroep te gaan. GroenLinks Vlaardingen roept mensen op dit nog zeker te doen en kan hierin ondersteunen. 

Lees verder

Herdenkingsbijeenkomst Palestijnse Dag van het Land

Herdenkingsbijeenkomst Palestijnse Dag van het Land - 3 april 2016 Vlaardingen

Zondag 3 april organiseert de Palestijnse Gemeenschap in Nederland een bijeenkomst ter herdenking van de Dag van het Land in het Geuzencollege in Vlaardingen. Organisator Ibrahim Al Baz wil in het bijzonder ‘gewone Vlaardingers en Schiedammers’ informeren over de situatie en de zorgen van 'gewone Palestijnen' in onze steden en nodigt hen daarom bij deze van harte uit de bijeenkomst bij te wonen.

Lees verder

Thema-avond: De staat van de zorg

Aankondiging thema-avond: De staat van de zorg - 19 april 2016 Vlaardingen

GroenLinks Vlaardingen en Schiedam nodigen burgers van beide gemeenten uit voor een avond over de zorg op dinsdag 19 april 20.00 tot 22.00 uur Stadsgehoorzaal Vlaardingen.

Lees verder