Nieuws

Lianne aan zet bij Tweede Volksbos

Lianne van Kalken en Kenneth Tsang leggen eerste steen van twee torens die het Verzetsbos Lickebaert moeten beschermen - december 1992

Lianne van Kalken, nu GroenLinks raadslid in de Vlaardingse Raad, plantte 'zelf' als tweejarige in 1992 al een boom in het eerste Volksbos. Sterker nog, zij plaatste samen met Kenneth Tsang de eerste steen in twee toren die de bulldozers van toen tegen zouden moeten houden - zie foto. Geconfronteerd wordend met dit stukje historie klom zij in de pen en schreef een open brief. "Meer dan ooit wens ik me nu dan ook terug op die torens, om de figuurlijke koning(in) Schultz schaakmat te zetten’’.

Lees verder

Het kappen van jonge, gezonde bomen is pure verspilling!

Het kappen van jonge, gezonde bomen is pure verspilling! Actie Groeiend verzet - 13 februari 2016

Hoewel het Tracébesluit voor de aanleg van het Blankenburgtracé nog niet eens is ondertekend en er meer dan tweeduizend zienswijzen tegen deze tunnel zijn ingediend, voert Rijkswaterstaat al voorbereidende werkzaamheden uit. Het aktiecomité Groeiend Verzet is faliekant tegen aanleg van het tracé en maakt zich grote zorgen over het Tweede Volksbos, dat is geplant in het voorjaar van 2013 door duizenden bezorgde omwonenden. Op zaterdag 13 februari kwam Groeiend Verzet hiertegen in actie.

Lees verder

Vragen GroenLinks over voorgenomen kap van het tweede Volksbos door RWS

Het besluit over de Blankenburgtunnel is nog niet genomen in Den Haag en toch gaat Rijkswaterstaat al voorbereidende activiteiten uitvoeren. GroenLinks vraagt o.a.: is het college wel op de hoogte van dit voornemen van Rijkswaterstaat, voldoet dit wel aan bestaande Vlaardingse regelgeving en vergunningen en gaat het college actie ondernemen hiertegen?

Lees verder