Nieuws

Blankenburgverzet - de eindfase

Vlaardingen tegen Blankenburgtunnel - okt. 2015

Onze acties hebben zin gehad. Bijna 2000 zienswijzen zijn er ingeleverd door burgers uit Vlaardingen tegen de Blankenburgtunnel. We hebben twee goed bezochte actiebijeenkomsten georganiseerd en bijna 2000 folders verspreid in de stad om mensen op te roepen hun stem te laten horen.

Lees verder over onze plannen

Rijkswaterstaat stoomt Vlaardingse kinderen klaar voor Blankenburgtunnel?

Rijkswaterstaat is begonnen met een propagandistische campagne op een aantal Vlaardingse basisscholen om jongeren maar alvast te laten wennen aan herrie en ongemak bij de aanleg van wegen en tunnels. GroenLinks vraagt zich af of deze eenzijdige PR campagne de toets der kritiek kan doorstaan en stelt vragen aan het college.

Lees verder

Vacatures GroenLinks Vlaardingen

Op dit moment hebben we een aantal vacatures bij de afdeling: Coördinator Communicatie, campagnes & sociale media; Penningmeester afdelingsbestuur; Coördinator Klimaat Campagne; en Jurist met idealen.

Lees verder

Klimaatverandering, ook in Vlaardingen

Klimaatparade Amsterdam 29 november 2015

Van 30 november tot 12 december zal in Parijs de klimaatconferentie plaats vinden. Een conferentie die zó belangrijk is dat de Franse president Hollande heeft besloten om deze tóch door te laten gaan ondanks alle veiligheidsproblemen na de afschuwelijke aanslagen van vrijdag 13 november. Klimaatverandering zal onze levens radicaal veranderen en wellicht zelfs de levens van onze kinderen onmogelijk maken. Wij zijn de eerste generatie die iets van klimaatverandering merkt en de laatste die er iets aan kan doen. De Franse organisatoren van de klimaat conferentie hebben als slogan bedacht “we must, we can, we will.” Een bijzonder treffende slogan.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over vreugdevuur oudejaarsnacht

In het bewonersplatform Indische Buurt is door de gebiedsmanager aangegeven dat er dit jaar weer een groot “vreugdevuur” komt op het voormalige voetbalveld van CION aan de Marathonweg. GroenLinks heeft vorig jaar eveneens vragen gesteld n.a.v. de gebeurtenissen op 1 januari. Het college meldde dat, zolang er nog geen bouwactiviteiten zijn, er jaarlijks een open vuur wordt toegestaan. GroenLinks stelt nu vragen of de gemeente wil toezien op alleen verbranding van kerstbomen en of er mogelijk in aanloop naar de toekomst er ook een soort muziekfestival kan plaatsvinden, waarbij uiteraard de muziek de boventoon voert en het “vreugdevuur” bijzaak wordt. De jaarlijkse fijnstof uitstoot kan dan mogelijk beperkt worden.

Lees verder

Parijs

Verklaring bestuur en fractie GroenLinks Vlaardingen na aanslagen Parijs 13 november 2015

Met afschuw hebben we zoals zovelen de berichten uit Parijs ontvangen over de aanslagen van vrijdagavond. We betuigen ons medeleven met de slachtoffers in Parijs en wijzen deze daden van barbaars geweld af met alles wat in ons is.

Lees verder