Nieuws

Het kappen van jonge, gezonde bomen is pure verspilling!

Het kappen van jonge, gezonde bomen is pure verspilling! Actie Groeiend verzet - 13 februari 2016

Hoewel het Tracébesluit voor de aanleg van het Blankenburgtracé nog niet eens is ondertekend en er meer dan tweeduizend zienswijzen tegen deze tunnel zijn ingediend, voert Rijkswaterstaat al voorbereidende werkzaamheden uit. Het aktiecomité Groeiend Verzet is faliekant tegen aanleg van het tracé en maakt zich grote zorgen over het Tweede Volksbos, dat is geplant in het voorjaar van 2013 door duizenden bezorgde omwonenden. Op zaterdag 13 februari kwam Groeiend Verzet hiertegen in actie.

Lees verder

Vragen GroenLinks over voorgenomen kap van het tweede Volksbos door RWS

Het besluit over de Blankenburgtunnel is nog niet genomen in Den Haag en toch gaat Rijkswaterstaat al voorbereidende activiteiten uitvoeren. GroenLinks vraagt o.a.: is het college wel op de hoogte van dit voornemen van Rijkswaterstaat, voldoet dit wel aan bestaande Vlaardingse regelgeving en vergunningen en gaat het college actie ondernemen hiertegen?

Lees verder

Van Ruytenburch naar Landgoed Hoogstad en de NME-Kas!

Stadslanbouw Vlaardingen - Van Ruytenburch naar Landgoed Hoogstad en de NME-Kas!

Het was een spannende tijd voor de Van Ruytenburch-vrijwilligers sinds ze per 1 november geen stadslandbouwakker én vrijwilligersonderkomen meer hadden aan de Hoflaan. Zou er ergens in Vlaardingen een plek te vinden zijn om verder te gaan met het op biologische wijze produceren van groenten en bloemen? Dat is gelukt!

Lees verder