Nieuws

GroenLinks en de Vlaardingse begroting: Over nieuwe huizen, persluchtmaskers, peentjes en 'lusten en lasten'

Tijdens de behandeling van de begroting 2006-2009 in de Vlaardingse gemeenteraad sprak Jack Tsang namens de GroenLinks-fractie de belofte uit om met...

09 sep 2005

Lees meer
Nieuws

GroenLinks wil 'veilig oversteken' bespreken in commissie

In de eerstkomende Commissie Stad stelt GroenLinks de criteria voor het al dan niet plaatsen van oversteekvoorzieningen aan de orde.

30 aug 2005

Lees meer
Nieuws

Corrie Kortleven geïnterviewd over autodate

In september is er de week van de vooruitgang met op 19 september een 'autodate-dag'. Na vragen van de GroenLinks-fractie aan B&W over de invoering van het...

25 aug 2005

Lees meer
Nieuws

Hangt op het stadhuis op 10 september ook een wit spandoek?

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) heeft alle gemeentes opgeroepen op 10 september een wit spandoek op het stadhuis te hangen met de tekst: Armoede de...

25 aug 2005

Lees meer
Nieuws

Fractie vraagt B&W over toepassing autodate in Vlaardingen

In veel steden is het al wèl mogelijk: autodate! Een systeem waarbij de auto gedeeld wordt door meerdere mensen. Aanbieders zijn er, nu nog een wethouder...

24 aug 2005

Lees meer
Nieuws

Antwoord B&W op gl-vragen over dioxinevervuiling

Op verzoek van GroenLinks stuurt B&W een samenvatting van de onderzoeksresultaten van DCMR Milieudienst Rijnmond naar verhoogde dioxine. De AVR is een grote...

21 aug 2005

Lees meer
Nieuws

Antwoord B&W op GL-vragen over energiebesparing huishoudens met lage inkomens

Het College van B&W gaat positief in op verzoek van de fractie van GroenLinks om een subsidieaanvraag in te dienen over energiebesparing huishoudens met lage...

16 aug 2005

Lees meer
Nieuws

GroenLinks maakt u attent op nieuwe website:

De EU is het internationale milieuproject HEAVEN gestart. Doel is het verbeteren van het leefmilieu door de vermindering van uitstoot en lawaai van...

09 aug 2005

Lees meer
Nieuws

Antwoord B&W op vragen over toepassing Walstroom

Op 17 juni 2005 stelde GroenLinks Vlaardingen vragen aan B&W over de toepassing van Walstroom. Walstroom is letterlijk 'stroom van de wal' voor in de haven...

08 aug 2005

Lees meer
Nieuws

Fractie vraagt B&W over subsidie energiebesparende maatregelen voor lage inkomensgroepen

"(.....) Bent u voornemens gebruik te maken van de mogelijkheid subsidie aan te vragen? (...)

08 jul 2005

Lees meer
Nieuws

De Broekpolder blijft groen! - Persbericht GroenLinks

De eerste slag is gewonnen!

05 jul 2005

Lees meer
Nieuws

Notitie over FijnStof van GL voor gemeenteraad

Leden van de gemeenteraad, in deze notitie vindt u informatie over uitlaatgassen en de gevolgen voor gezondheid en milieu.

29 jun 2005

Lees meer