Standpunt GroenLinks Vlaardingen: Burgers doen het zelf!
Democratie

Burgers doen het zelf

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. We geven de ruimte aan burgers om meer zelf te doen. Democratie is meer dan een keer in de vier jaar stemmen. Het is...

Lees meer
Standpunt GroenLinks Vlaardingen: Doorpakken op duurzaamheid!
Duurzaamheid

Doorpakken op duurzaamheid

De transitie naar een duurzaam Vlaardingen in de komende raadsperiode is cruciaal. GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Van...

Lees meer
Stadhuis Vlaardingen bij standpunt Gemeentelijke organisatie
Bestuur

Gemeentelijke organisatie

De gemeente communiceert open en eerlijk met haar burgers. Verwacht mag worden dat haar medewerkers daadkrachtig en aanspreekbaar zijn en open staan voor...

Lees meer
Varens en andere lage begroeiing bij een boom in het bos
Groen

Groen

Er is blijvende inzet nodig voor behoud, versterking en waar mogelijk uitbreiding van het aanwezige groen in de stad en van de groene buitengebieden als...

Lees meer
Standpunt GroenLinks Vlaardingen: Een groen stad met een sterk, groen hart!
Natuur

Groene stad met groen hart

Vergroening van het centrum verlegt het accent van kopen naar ontmoeten. De binnenstad wordt een gezellige ontmoetingsplek met een mooie publieke ruimte voor...

Lees meer
Standpunt GroenLinks Vlaardingen: Iedereen doet mee!
Bijstand

Iedereen doet mee

In Vlaardingen kan iedereen meedoen en een menswaardig bestaan opbouwen.

Lees meer
Standpunt - Jongeren
Jongeren

Jongeren

De toekomst van Vlaardingen wordt voor een groot deel bepaald door de jeugd van nu. ...

Lees meer
Standpunt GroenLinks Vlaardingen: Kunst en cultuur voor iedereen!
Kunst

Kunst en cultuur

Vlaardingen biedt aan vele verschillende bewoners een thuis. We zijn met elkaar verbonden door de geschiedenis van de stad. Het culturele en historische erfgoed...

Lees meer
Standpunt GroenLinks Vlaardingen: Menselijke zorg!
Jeugdzorg

Menselijke zorg voor iedereen

Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde...

Lees meer
Standpunt: Onderwijs
Onderwijs

Onderwijs

Het belangrijkste uitgangspunt bij onderwijs en werkgelegenheid is gelijke kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen en te ontplooien en voldoende...

Lees meer
Standpunt: ouderen
Ouderen

Ouderen

Ouderen hebben recht op goede voorzieningen die passen bij hun individuele behoefte en hun mogelijkheden.

Lees meer
Standpunt GroenLinks Vlaardingen: Ruimte voor diversiteit!
Discriminatie

Ruimte voor diversiteit

Vlaardingen is een gastvrije gemeente. We nemen artikel 1 van de grondwet serieus: “Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk...

Lees meer